Hiển thị 1–12 của 812 kết quả

Hộp 30 viên
Nifedipine được sử dụng để điều trị cao huyết áp…
Hộp 30 viên
Cơn đau thắt ngực, cơn đau thắt ngực ổn định…
Hộp 30 viên
Tăng lipoprotein máu nguyên phát Tăng lipoprotein máu thứ phát:…
Hộp 30 viên
Điều trị các trường hợp cao huyết áp từ nhẹ…
Hộp 60 viên
Điều trị tăng huyết áp
Hộp 20 viên
Bệnh nhân cao huyết áp Người bị tăng huyết áp quá…
Hộp 30 viên
Thuốc này không được chỉ định điều trị ban đầu…
Hộp 30 viên
Agilosart – H 100/25 Agimexpharm được chỉ định Tăng huyết…
Hộp 30 viên
Agilosart – H 50/12,5 Agimexpharm được chỉ định  Tăng huyết…
Hộp 100 viên
Điều trị tăng huyết áp: Có thể dùng đơn độc…
Hộp 40 viên
Điều trị tăng huyết áp: Có thể dùng đơn độc…
Hộp 30 viên
Agimlisin 10 Agimexpharm được chỉ định Điều trị tăng huyết…
.
.
.
.